Coachtraject werk en leven

Wanneer

Over het algemeen ziet het coachtraject voor werk en leven er als volgt uit:

1. Startgesprek

Je hebt na het intakegesprek, gekozen voor een individueel coachtraject. Dan komen we de eerste keer bij elkaar voor het startgesprek.Tijdens het startgesprek stellen we samen het doel van het coachtraject vast, hoewel ik dat proces stuur door het stellen van vragen. We gaan vervolgens direct aan de slag.

2. Coachsessies

Tijdens de coachsessies gaan we samen op weg naar jouw doel en onderzoeken we wat je nodig hebt om daar te komen of wat er nodig is om zelf in beweging te komen. Daarvoor maak ik gebruik van verschillende methoden, afhankelijk van wat jij nodig hebt en wat past en werkt bij jou.

3. Evaluatie en nazorg

Na 3 sessies evalueren we hoe het tot nu toe is gegaan en of je dingen anders wilt. Dan passen we dat aan. Tijdens de laatste sessie bepalen we samen of je doel bereikt is, of dat er nog vervolg nodig is. We staan ook stil bij het totale verloop van het coachtraject.

Duur

Het individuele coachtraject bestaat gemiddeld uit 10 coachsessies (inclusief startgesprek) van één uur, anderhalf uur of 2 uur. De gesprekken vinden om de drie à vier weken plaats.