In de gangbare manier van coachen wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden in de wereld om ons heen en dan pas of onze wensen daarin kunnen passen, en daarbij wordt voorbij gegaan aan het innerlijke aspect van de individuele mens dat zich in het leven wil uitdrukken en op een of andere manier een uitweg zal zoeken.

Ik ga ervan uit dat iedereen eerst te vinden heeft wat op innerlijk gebied bij hem speelt, op zowel persoonlijkheidsniveau als op transpersoonlijk niveau. Terwijl de rode draad van het leven tijdens een coachtraject teruggevonden wordt (een onderzoek naar de weg die heeft geleid tot het moment dat jij bij mij om raad kwam vragen), kijken we naar jouw innerlijke wensen die verborgen liggen, misschien zelfs wel vergeten zijn en toch uitdrukken wie jij bent.

Door dit naar boven en in het bewustzijn te brengen en pas daarna te gaan kijken hoe je deze innerlijke wensen in de uiterlijke wereld kunt realiseren, brengen we een verbinding aan tussen jouw innerlijke en uiterlijke bewustzijn. We verbinden verleden, heden en toekomst en daarbij is de eerste stap om jezelf te leren je naar binnen te richten. Deze verbinding met jezelf (weer) aangaan is van groot belang, zodat je je niet langer (meer) laat overschreeuwen door de uiterlijke wereld met al haar mogelijkheden en onmogelijkheden.

Samen met jou wil ik de onderliggende vragen die bij jou leven leren (her)kennen en zichtbaar maken. Daarbij zoeken we naar de samensmelting van het objectieve en het subjectieve weten, de verbinding tussen het heldere denken en het gevoel en de integratie van het uiterlijke met het innerlijke, zodat jij tot een betere balans kunt komen, zowel met jezelf als met je omgeving en in een gevoel van heelheid kan leven en werken.

Wij mensen staan in de fysieke wereld, met vitale, mentale en bovenmentale capaciteiten. Ik benader de mens vanuit deze verschillende invalshoeken, waarbij het steeds gaat om het zoeken naar de verbinding van verschillende, vaak schijnbaar tegengestelde ontwikkelingsprocessen.

Bij Levenswerk, coaching voor werk en leven kun je jouw onderliggende vragen opzoeken en onderzoeken via een individueel traject .

Wil je nog meer lezen over mijn visie op coaching? Klik dan hier voor een verhaal daarover dat ik in mei 2012 heb geschreven.