Frouke Willemsen

Ik ben in 1963 geboren in Utrecht als oudste dochter in een gezin met 5 kinderen. Na de Vrije School in Zeist helemaal doorlopen te hebben ben ik al snel gaan werken en heb ik relafief jong mijn kinderen gekregen. De zorg voor mijn gezin heb ik altijd gecombineerd met werken en studeren. Op dit moment werk ik parttime als Staffunctionaris P&O in het Primair Onderwijs en daarnaast als zelfstandig coach.

Ik ben een spiritueel ingesteld mens. De zoektocht naar zingeving in mijn werk en mijn leven, heeft jaren geduurd en mij door heel verschillende branches en langs heel verschillende werkgevers geleid. Wil je meer weten over mijn professionele leven? Kijk dan op mijn LinkedIn-profiel.

Als coach kan ik iemand begeleiden op de ontdekkingstocht naar verborgen inzichten. Ik ben dan degene die onbevooroordeelde vragen stelt, die helpt met het leggen van verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande situaties en gevoelens. Ik ben degene die blijft doorvragen totdat de ander zichzelf bewust wordt van waar het om draait, ik ben degene die teruggeeft wat ik zie. En vooral: ik ga met de ander op zoek naar de samenhang tussen ratio en gevoel. Om dan samen de vertaalslag te maken naar een gewenste wijziging in gedrag en functioneren.

Ik geloof hierbij dat:

 • alle mensen beschikken over de innerlijke bronnen om veel van wat ze willen te kunnen bereiken;
 • een coach er niet is om antwoorden te geven op vragen, maar om als een soort katalysator de ander te helpen zijn eigen antwoorden te vinden;
 • coaching het optimale klimaat kan bieden voor de coachee om op basis van vertrouwen, onvoorwaardelijke acceptatie en uitgestelde oordelen een weg te vinden naar zijn eigen antwoorden.

Om dit te bereiken bezit ik de volgende vaardigheden:

 • Ik stem af op mijn gesprekspartner;
 • Ik stel vragen en vraag door;
 • Ik luister intensief om goed te horen;
 • Ik kijk goed om goed te zien;
 • Ik koppel terug wat ik ervaar, hoor en zie (feedback);
 • Ik exploreer gedragspatronen en (belemmerende, maar ook bezielende) overtuigingen samen met de ander;
 • Ik laat de verantwoordelijkheid voor het eigen proces bij de ander;
 • Ik confronteer helder en direct maar wel met compassie.

Als theoretische achtergrond heb ik een HBO opleiding Personeelsmanagement, een HBO+ opleiding Preventiemanagement en de HBO+ opleiding Coachingsvaardigheden. Ik ben bij de LVSC en St!R geregistreerd als Erkend Coach.
Mijn werkervaring is divers en ligt in zorg, overheid en onderwijs. Ik heb affiniteit met mensen die zoekende zijn, wat het ook is dat ze zoeken. Het zijn mensen in beweging. En dat wat hen beweegt, is wat ik wil ondersteunen.