Wat is Transpersoonlijk?

Het betekent Overstijgen.

Trans betekent “over”. “Transpersoonlijk” is dus “het persoonlijke overstijgend”.

Dat wil zeggen dat er bij een transpersoonlijke benadering niet alleen gekeken wordt naar de gewone alledaagse problemen maar dat er ook aandacht is voor de zin en de betekenis van onze ervaringen. Hierdoor kunnen antwoorden worden gevonden op vragen die zowel voor het hoofd als voor het hart bevredigend zijn zodat we de rationele, emotionele en spirituele aspecten van ons leven met elkaar kunnen verbinden.

Iedereen kent ervaringen die de alledaagse werkelijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld je intuïtie. Kunstenaars en wetenschappers ontlenen er hun creativiteit aan maar ook paranormale ervaringen en bijna dood ervaringen horen thuis in het gebied van de transpersoonlijke werkelijkheid. Deze bewustzijnsgebieden worden in verband gebracht met ervaringen van schoonheid, waarheid en harmonie en in onze verheven momenten kunnen we er een gevoel van eenheid en heelheid ervaren.

Heelwording

De transpersoonlijke benadering van problemen en vragen richt zich op heelwording, ze gaat ervan uit dat al onze ervaringen deel uitmaken van een grotere werkelijkheid. Door al onze ervaringen – zowel de positieve als de negatieve – in een breder perspectief te plaatsen, kan inzicht worden verkregen in de diepere betekenis ervan. Dan zijn onze problemen niet alleen maar de lastige situaties waar we vanaf willen maar ook onze mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.